Ziraat Bankası Kredi Hesaplama


Ziraat Bankası tarafından verilen krediler ve kredi hesaplama sayfası bağlantısı:

Ziraat Bankası "Kredi Hesaplama" sayfasına erişim sağlamak ve Ziraat Bankası kredileri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Ziraat Bankası  Kredi Hesaplama

Ziraat Bankası hesaplaması yapabileceğiniz krediler aşağıdadır:

Bireysel Krediler

Tüketici Kredisi: Maksimum 48 ay vadeli olarak kullandırılmaktadır. Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır. Kredi vadesi boyunca hayat sigortası yapılmaktadır.

İndirimli Tüketici Kredisi: Kredi açılışında müşteri tarafından uygun görülecek tutarda özel komisyon tahsil edilmekte, bu sayede uygulanacak faiz oranı ve dolayısıyla aylık taksit tutarı azaltılmaktadır.

Masrafsız Tüketici Kredisi: İstihbarat ve haberleşme ücreti (komisyon) tahsil edilmemekte, kredi tutarı müşteriye net olarak ödenmektedir. Tahsis ve kullandırım sürecinde; ilgili kredi ürünü için geçerli uygulama esas ve usulleri dâhilinde işlemde bulunulur.

Tüketici Avans Kredisi: Kredi maksimum 6 ay vadeli ve tek taksitli/ödemeli olarak kullandırılmaktadır. Teminat olarak Bankamız nezdindeki vadesiz/vadeli TP/YP mevduat hesabı, repo, hazine bonosu, devlet tahvili, Eurobond ve Bankamız B Tipi Yatırım Fonu rehini alınmaktadır. Hayat sigortası zorunlu değildir.

Eğitim Kredisi: Maksimum 24 ay vadeli olarak, taksitli veya KMH şeklinde kullandırım yapılabilmektedir. Kredi, öğrenci/kursiyer velilerine, öğrencinin/kursiyerin bu tür eğitim masraflarını üstlenen herhangi bir aile bireyine veya düzenli ve sürekli gelir sağlayan bir mesleği var ise öğrenciye/kursiyerlere ödenebilecektir. Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır. Kredi vadesi boyunca hayat sigortası yapılmaktadır.

Borç Ödeme Kredisi: Maksimum 60 ay vadeli olarak kullandırım yapılabilmektedir. Kredinin limiti, karşı banka yazısında belirtilen 'kapamaya esas borç tutarı' ve/veya son dönem hesap özetlerindeki toplam borç tutarı kadardır. Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır. Kredi vadesi boyunca hayat sigortası yapılmaktadır.

Yeni Ev Tüketici Kredisi: Kullanmış olduğunuz konut kredisinde ödenmemiş taksitinizin bulunmaması ve kredinin kullandırılmasından itibaren 6 ay içerisinde kullandırılması gerekmektedir. Maksimum vade 48 aydır. Kredi vadesi boyunca hayat sigortası yapılmaktadır.

Limit Tamamlama Kredisi: Konut kredinizi öderken doğabilecek ihtiyaçlarınız için limit tamamlama kredisidir.Kullanılmış olduğunuz konut kredisinin en az 6 taksitini ödemiş olmanız ve kredi borcunuzun bitimine en az altı taksit kalmış olması gerekmektedir. Maksimum vade 48 aydır. Kredi vadesi boyunca hayat sigortası yapılmaktadır. Müşterinin ödenmemiş taksitinin bulunmaması gerekmektedir.

İpotekli Bireysel Finansman Kredisi: Yüksek tutarlı ihtiyaçlarınız için hemen ipotekli bireysel finansman kredisidir. Kullandırılabilecek azami kredi limiti, ekspertiz değeri üzerinden konut ve işyeri için %75, imarlı arsa için %50 oranında tespit edilecektir. Maksimum vade 120 aydır. Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Şubelerimizce gerekli görülmesi halinde ek teminat istenebilir. Kredi vadesi boyunca hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası yapılmaktadır.

Ortak Konut Kredisi: Kullandırılabilecek azami kredi limiti, konutun ekspertiz değeri üzerinden % 75 oranında tespit edilecektir. Düzenli geliri bulunan en az 2 en fazla 5 kişinin bir araya gelerek konut alımları kredilendirilebilmektedir. Ortaklardan biri, birkaçı ya da tümüne kullandırılabilmektedir. Maksimum vade 120 aydır. Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Şubelerimizce gerekli görülmesi halinde ek teminat istenebilir. Kredi vadesi boyunca hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası yapılmaktadır.

Arsa Kredisi: Kullandırılabilecek azami kredi limiti, arsanın ekspertiz değerinin % 50'sine kadar tespit edilecektir. Maksimum vade 60 aydır. Alınacak olan arsa belediye sınırları içerisinde ve imarlı olmalıdır. Krediye konu arsa üzerine ipotek tesis edilerek kullandırılır ve ayrıca bir kefil alınır. Şubelerimizce gerekli görülmesi halinde ek teminat istenebilir. Kredi vadesi boyunca hayat sigortası yapılmaktadır.

Bireysel İşyeri Kredisi: Yatırım amaçlı olarak işyeri (ofis, büro, dükkân, mağaza, muayenehane vb.) almak için verilen kredidir.

Ortak İşyeri Kredisi: Yatırım amaçlı (kira geliri elde etmek vb.) ortak işyeri almak için kullanabileceğiniz kredidir.

Taşıt Kredisi: 0 KM ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kredi kullandırılabilir. Maksimum vade 60 aydır. Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların(minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kredi kullandırılabilir. Araç rehni teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilecektir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir. Kredi boyunca hayat sigortası ve KASKO yapılmaktadır.

Konut Kredisi: Maksimum 120 ay vade ve konutun ekspertiz değerinin %75'ine kadar kullandırılır. Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilecektir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat istenebilir. Kredi boyunca hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası yapılmaktadır. Tapuya tescil tarihinden itibaren 1 ay içerisinde krediden faydalanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Bireysel Kredi başvurusu için gerekli belgeler:

Tüketici Kredisi

- Başvuru Formu,

- Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport,

- Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi,

- Şubece istenebilecek diğer belgeler

Ziraat Bankası Bireysel Kredi başvurusu:

Ziraat Bankası Kredi başvurularınızı

Tüketici Kredisi İçin; Internet Şubesi'nden, ATM'lerden, 444 00 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezi'nden, Cep telefonunuzdan,

Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi İçin; 444 00 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezi'nden ön başvuruda bulunabilirsiniz.

İlgili Bağlantılar:

Kredi Notu SorgulamaKategori:

Açıklamalar: Ziraat Bankası Bankası Kredi Hesaplama, Ziraat Bankası Kredi sorgulama, Ziraat Bankası Bankası, Ziraat Bankası Kredi Faiz Oranları bilgilerine erişebilirsiniz.


Dilediğiniz Yerden Kazanç Sağlayın

Cep Telefondan, Tabletten, Bilgisayardan dilediğiniz yerden hesabınıza giriş yapabilir, 7/24 kendi paranızı kazanabilirsiniz.
Mesleğiniz ne olursa olsun ister sokakta, ister evde, ister okulda, ister işyerinde anında giriş yap, hemen kazanç sağla!

Mobil Uygulamalar